Taisyklės

Elektroninė sistema http://paraiskos.smpf.lt skirta teikti paraiškas ir ataskaitas Švietimo mainų paramos fondo administruojamoms veikloms.

Pateikiant registracijai duomenis, teikėjas patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir pateikiami teikėjo vardu arba teikėjo teisėto atstovo.

Registruojantis elektroninėje sistemoje http://paraiskos.smpf.lt ir vėliau pateikti kiti asmens duomenys pildant paraiškas yra tvarkomi vartotojo identifikavimo tikslu ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Švietimo mainų paramos fondo automatiniu būdu ir kitomis elektroninėmis priemonėmis saugomų ir tvarkomų asmens duomenų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais (registracijos Asmens duomenų valstybės registre kodas - P4484).

Registracija patvirtinama tik vartotojui atsakius į registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu gautą laišką.

Visais pateikiamų duomenų tvarkymo klausimais prašome kreipti tel. (8 5) 261 0592, el. p. info@smpf.lt arba adresu Rožių al. 2, Vilnius.